محاسبه کردن ممان اینرسی

Calculating moments of inertia
آموزش نحوه محاسبه کردن ممان اینرسی (گشتاور) در مقاطع مختلف قطعه استاندارد طراحی با بکارگیری نرم افزار اتوکد مکانیکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
error: Alert: Content is protected !!