Skip to main content

استفاده از فایل‌های IGES

Using IGES files
آموزش خروجی گرفتن (export) و یا وارد کردن (import) اطلاعات و دیتا از یک نرم افزار به اتوکد مکانیکال و بالعکس با استفاده از فرمت فایل iges
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0