Skip to main content

ایجاد نماهای پرسپکتیو یک مدل سه بعدی

Creating views associated with a 3D model

آموزش نحوه درج نماهای قطعه استاندارد سه بعدی طراحی شده در محیط model نرم افزار اتوکد مکانیکال در محیط Layout

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0