Skip to main content

ساختن و تنظیم کردن یک template استاندارد دیفالت

Creating and setting a default standard template
آموزش ایجاد تمپلیت با فرمت dwt برای دسترسی سریع بهاطلاعاتی که طراح بکرات از آنها در نقشه کشی با اتوکد مکانیکال استفاده می کند.
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0