پیکربندی BOMها یا لیست مواد

Configuring BOMs
آموزش آنلاین طریقه تنظیم، تغییر، پیکربندی و اعمال تنظیمات بر روی BOMها (bill of materials) یا لیست مواد نقشه اتوکد مکانیکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
error: Alert: Content is protected !!