Skip to main content

اضافه کردن یک texture به یک لایه shape با دو تکنیک متفاوت

Adding texture to a shape

بررسی روش های ترکیبی برای ساخت یک بافت فرسایشی چه از طریق ادغام یک texture با یک طرح با مد blend و چه از طریق اقدام خود شکل با یک لایه texture در فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0