Skip to main content

اضافه کردن یک texture به یک لایه shape با دو تکنیک متفاوت

Adding texture to a shape
بررسی روش های ترکیبی برای ساخت یک بافت فرسایشی چه از طریق ادغام یک texture با یک طرح با مد blend و چه از طریق اقدام خود شکل با یک لایه texture در فتوشاپ
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
error: Alert: Content is protected !!