Skip to main content

بررسی تأثیر استایل لایه به گروه‌بندی لایه‌ها

Adding layer styles to groups

فیلم معایب و مزیت های layer style یا استایل لایه به گروه بندی لایه ها در پانل لایه های فتوشاپ در امر طراحی

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0