Skip to main content

بررسی پروسه تایپ یک فیلد متنی عنوان که اصطلاحاً با headline type یا Point type شناخته می‌شود

Exploring headline (point) type

فیلم ویدئویی نحوه نوشتن متون تکست در فتوشاپ بهمراه ابزارهای type آنلاین و اعمال تنظیمات بر روی headline type یا Point type

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0