Skip to main content

بکارگیری پانل glyphs برای تعریف کاراکترهای جایگزین و علائم تایپی

The Glyphs panel

آموزش کار با کاراکترهای alternate یا علی البدل یا جایگزین در فتوشاپ برای تایپ علائم تایپی از پانل glyphs

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0