Skip to main content

افزودن فونت‌های مورد نظر از Adobe Typekit به فتوشاپ

Adding fonts from Typekit

فیلم آموزش اضافه کردن فونت های Adobe Typekit برای نصب و استفاده در نرم افزار فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0