Skip to main content

بررسی نحوه تعریف area type یا محدوده متنی برای تعریف پاراگراف‌های متن

Working with paragraph (area) type
فیلم آموزش پاراگرافبندی با بکارگیری محدوده متنی یا area type در نرم افزار فتوشاپ
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0