Skip to main content

ابزار تطابق فونت از روی تصویر گرافیکی برای صرفاً فونت‌های لاتین

Font match (Latin fonts only)

فیلم آموزش نحوه تشخیص و شناسایی فونت عکس با ابزار match font نرم افزار فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0