Skip to main content

تعریف متون در امتداد یک مسیر Path برای خلق ایده‌های خلاقانه طراحی

Adding type along a path

بررسی نحوه قرار دادن نوشته و متن تکست بر روی یک مسیر یا path دلخواه در نرم افزار فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0