Skip to main content

ایجاد و سفارشی‌سازی براش دلخواه در فتوشاپ با استفاده از تصاویر یا عکس‌ها و یا با استفاده از shapeهای داخل فتوشاپ و یا حتی طرح‌هایی که خودمان در فتوشاپ ایجاد می‌کنیم

Creating a custom brush
آموزش آنلاین ساخت و طراحی براش های دلخواه و سفارشی شده با بکارگیری shape ها در فتوشاپ
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0