Skip to main content

نحوه ایجاد یک library از محتویات داخل یک سند فتوشاپ

Creating a library from a document

آموزش ایجاد و ذخیره یک کتابخانه یا Library از المان ها و مؤلفه های موجود در عکس با نرم افزار فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0