Skip to main content

بکار گیری اسمارت آبجکت‌های موجود در libraries لینک شده به Creative Cloud بهمراه بررسی پروسه آپدیت از کلود

Working with Linked Smart Objects in CC LIbraries

آموزش فرآیند ذخیره اسمارت آبجکت ها در libraries های لینک شده به نرم افزار Creative Cloud در فتوشاپ جهت بررسی پروسه آپدیت المان های گرافیکی از کلود

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0