Skip to main content

نحوه باشتراک‌گذاری librariesها با آپشن‌های collaborate و share link برای ایجاد تعامل و یا لینک عمومی

Sharing libraries

یادگیری نحوه باشتراک گذاری libraries ها با ابزارهای لینک عمومی و collaborate برای ایجاد تعامل در اسناد گرافیکی برای طراحان فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0