Skip to main content

پردازش تصاویر با اسکریپت Image Processor و مشاهده نتایج فایل‌های حاصل از پردازش

Saving photos with Image Processor

آموزش کار با اسکریپت image processor برای خروجی گیری خودکار در فرمت های متنوع برای پردازش جمعی تصاویر در فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0