آرزو بنی طالبی

Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار ورد 2016 پکیج آفیس در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Slider

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider

Image is not available

18500 تومان

مقدماتی / متوسط / پیشرفته

زمان : 14 ساعت و 21 دقیقه

tahereh-ghafari

طاهره غفاری

مربی نمونه استان ایلام

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
Slider