مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Slider
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Slider
Image is not available

18500 تومان

مقدماتی / متوسط / پیشرفته

مدرس : سحر خیبری

Image is not available
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Slider
Image is not available

18500 تومان

مقدماتی / متوسط / پیشرفته

زمان : 14 ساعت و 21 دقیقه

tahereh-ghafari

طاهره غفاری

مربی نمونه استان ایلام

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider
Image is not available

مقدماتی / متوسط / پیشرفته

06 ساعت و 13 دقیقه

01 ساعت و 48 دقیقه

18500 تومان

Image is not available

مؤلف و مدرس

معصومه ربیع زاده

ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider
ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider
ArrowArrow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
Full screenExit full screen
Shadow
ArrowArrow
مشاهده آنلاین
خرید آفلاین
مدرس
Slider

0عضو
هیأت علمی
Slider

Slider

Slider

+0دقیقه
آموزه ویدئویی
Slider

+0هزار
دانش پژوه
Slider

Slider

Slider

+0دسترسی
سازمانی
Slider

+0
دوره جامع
Slider

Slider

Slider

+0هزار
ساعت کار
Slider
مجوز نشر بر حامل ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
logo-samandehi
مجوز نشر بر خط ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
Slider