دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اس کیو ال سرور sql server 2016

سطوح : مقدماتی - متوسط - پیشرفته

هزینه دوره : 28500 تومان

مدرس : زهرا کیانی

تاریخ شروع و زمان تقریبی پایان پروژه:1395/02/20 الی 1395/12/01

 زمان : 01 ساعت و 28 دقیقه - در حال بارگذاری

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اکسل EXCEl 2016

سطوح : مقدماتی - متوسط - پیشرفته

هزینه دوره : 28500 تومان

مدرس : طاهره غفاری

تاریخ شروع و پایان پروژه:1395/03/01 الی 1395/11/10

زمان : 14 ساعت و 19 دقیقه آماده بهره برداری