Skip to main content

بررسی نحوه تعریف کامپوننت‌‌هایی که بصورت لینک شده با هم در روابط والد و فرزند قرار می‌گیرند

Parent and child components in AutoCAD Electrical

بررسی روابط والد و فرزند برای تعریف کامپوننت های لینک شده در نقشه های شماتیک برقی نرم افزار اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0