Skip to main content

بحث و بررسی پیرامون روش‌های مختلف باز کردن یک ترسیم الکتریکالی

Opening an electrical drawing
آموزش روش های متنوع باز کردن ترسیمات و نقشه های شماتیکی و پنلی مدارهای فرمان و قدرت در نرم افزار اتوکد الکتریکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0