Skip to main content

بررسی نحوه افزودن یک ترسیم جدید به فایل‌های پروژه با استفاده از تمپلیت‌های نرم افزار

Adding a drawing to a project file
فراگیری نحوه ذخیره نقشه و ترسیم جدید ایجاد شده در بین اسناد پروژه اکتیو اتوکد الکتریکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0