Skip to main content

Attach کردن xrefها یا رفرنس‌های خارجی

Attaching external references

در این ویدئوی آموزشی مدرس طهاکو نشان می دهد که چگونه می توان از متغیر REFPATHTYPE هنگام اتصال XREF به یک نقشه مکانیکی استفاده کرد.

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0