Skip to main content

بررسی نحوه اعمال strokeها، fillها و افکت‌ها برای یک یا چند shape در یک یا چند لایه

Strokes, fills, and effects for shapes

فراگیری نحوه بکارگیری stroke ها، fill ها و افکت ها در لایه ها جهت تنظیم اشکال و shape ها در فتوشاپ بهمراه آموزش نحوه بکارگیری preset ها در ذخیره تنظیمات دلخواه

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0