Skip to main content

استفاده مجدد از داده‌های ساختاربندی شده

Reusing structured data
معرفی قابلیت استفاده مجدد از برخی ویژگی های بکار رفته شده در ساختار structure نرم افزار اتوکد مکانیکال به زبان فارسی
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0