Skip to main content

نمونه‌سازی طرح با کمک لایه‌های Shape با بکارگیری اسمارت آبجکت‌ها در همراهی با ویژگی Live Shape Properties

Instances of a shape with Live Shape

آموزش جامع نحوه ادغام و ترکیب اشکال در فتوشاپ جهت خلق طرح ها بهمراه بررسی روش ذخیره پریست های حاصل از ویرایش shape ها برای استفاده مجدد

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0